‫ گروه‌های مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم

مشاوره و هم اندیشی با مرکز آپا قم
این گروه در جهت تعامل  با متخصصان و مشاوران حوزه امنیت فضای مجازی در سطح استان قم و تبادل اطلاعات و پرسش و پاسخ والدین و مربیان در این حوزه تشکیل گردیده است.
تعداد اعضا: 3