‫ گروه‌های مرکز تخصصی آپا دانشگاه بیرجند

مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه بیرجند
این گروه در جهت تعامل  با متخصصان و مشاوران حوزه امنیت فضای مجازی و تبادل اطلاعات و پرسش و پاسخ والدین و مربیان و علاقمندان به  حوزه (( امنیت کودک در فضای مجازی ))تشکیل گردیده است.
تعداد اعضا: 56
مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه سیستان و بلوچستان
جامعه هدف این گروه شامل کودکان و کلیه دانش آموزان مقاطع تحصیلی مختلف، اولیاء و مربیان می­باشد. هدف اصلی ما در این گروه نهادینه کردن فرهنگ استفاده صحیح از فضای تولید و تبادل اطلاعات  شناسایی تهدیدات و چالش­های موثر در حوزه کودک و اینترنت ارایه راهکارها و خدمات حفاظتی- قانونی در حوزه کودک و اینت...
تعداد اعضا: 35
مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه مازندران
این گروه با هدف ایجاد یک رسانه ارتباطی موثر میان خانواده‌ها از یک سو و کارشناسان فناوری اطلاعات و امنیت سایبری از سوی دیگر ایجاد شده تا پاسخگوی دغدغه‌های والدین و خانواده‌های محترم در خصوص امنیت و حفظ حریم خصوصی فرزندانشان در دنیای وب، اینترنت، و به طور کلی فضای مجازی باشد. ...
تعداد اعضا: 16
مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
این گروه جهت تعامل متخصصان حوزه امنیت فضای مجازی با کودکان، والدین و سایر علاقمندان به این حوزه تشکیل گردیده است.
تعداد اعضا: 8
مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه لرستان
این گروه جهت هم اندیشی و کمک در زمینه آشنایی با تهدیدات و آسیب های فضای مجازی و ارائه راه حل برای تمام اعضای خانواده تشکیل گردیده است
تعداد اعضا: 11
مشاوره و هم‌اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه ارومیه
اینترنت سالم برای کودکان یک دغدغه اصلی محسوب می‌شود. در راستای پاسخ به این دغدغه، در این گروه تلاش می‌کنیم به ارائه‌ی پرسش‌ و پاسخ‌ها و راه کارهای آموزشی مناسب در این حوزه بپردازیم. ...
تعداد اعضا: 10
مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه یزد
این گروه جهت تعامل و پرسش و پاسخ والدین با متخصصان و مشاوران حوزه امنیت فضای مجازی تشکیل گردیده است.
تعداد اعضا: 11
مشاوره و هم اندیشی با مرکز آپا دانشگاه جهرم
این گروه جهت تبادل اطلاعات و پرسش و پاسخ در مورد امنیت کودکان در فضای مجازی تشکیل گردیده است.
تعداد اعضا: 8
مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی
گروه مشاوره و هم‌اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی در جهت شناسایی تهدیدات فضای مجازی، ارایه راهکارها و خدمات حفاظتی و امنیتی در حوزه کودک و اینترنت و آموزش و آگاه‌سازی جامعه هدف شامل کودکان و نوجوانان، اولیاء و مربیان تشکیل گردیده است.
تعداد اعضا: 9
مشاوره و هم اندیشی با مرکز آپا دانشگاه صنعتی اصفهان
این گروه جهت تعامل اولیا و مربیان و سایر علاقمندان با متخصصان امنیت فضای مجازی ایجاد شده است.
تعداد اعضا: 13