‫ گروه‌های مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی

مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه بیرجند
این گروه در جهت تعامل  با متخصصان و مشاوران حوزه امنیت فضای مجازی و تبادل اطلاعات و پرسش و پاسخ والدین و مربیان و علاقمندان به  حوزه (( امنیت کودک در فضای مجازی ))تشکیل گردیده است.
تعداد اعضا: 56
مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه سیستان و بلوچستان
جامعه هدف این گروه شامل کودکان و کلیه دانش آموزان مقاطع تحصیلی مختلف، اولیاء و مربیان می­باشد. هدف اصلی ما در این گروه نهادینه کردن فرهنگ استفاده صحیح از فضای تولید و تبادل اطلاعات  شناسایی تهدیدات و چالش­های موثر در حوزه کودک و اینترنت ارایه راهکارها و خدمات حفاظتی- قانونی در حوزه کودک و اینت...
تعداد اعضا: 35
مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه مازندران
این گروه با هدف ایجاد یک رسانه ارتباطی موثر میان خانواده‌ها از یک سو و کارشناسان فناوری اطلاعات و امنیت سایبری از سوی دیگر ایجاد شده تا پاسخگوی دغدغه‌های والدین و خانواده‌های محترم در خصوص امنیت و حفظ حریم خصوصی فرزندانشان در دنیای وب، اینترنت، و به طور کلی فضای مجازی باشد. ...
تعداد اعضا: 16
مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه علوم پزشکی ایران
این گروه با هدف ایجاد بستری امن و مطمئن برای مشاووره، ارتباط و تبادل پیام با والدین و مربیان دانش آموزان در مدارس ایجاد شده است. با توجه به نگرانی های اولیا نسبت به استفاده از اینترنت توسط کودکان این گروه تلاش می کند تا با اطلاع رسانی چالش ها، تهدیدات و آسیب های اینترنتی را  معرفی نموده و راهکارهای ...
تعداد اعضا: 13
مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه لرستان
این گروه جهت هم اندیشی و کمک در زمینه آشنایی با تهدیدات و آسیب های فضای مجازی و ارائه راه حل برای تمام اعضای خانواده تشکیل گردیده است
تعداد اعضا: 11
مشاوره و هم‌اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه ارومیه
اینترنت سالم برای کودکان یک دغدغه اصلی محسوب می‌شود. در راستای پاسخ به این دغدغه، در این گروه تلاش می‌کنیم به ارائه‌ی پرسش‌ و پاسخ‌ها و راه کارهای آموزشی مناسب در این حوزه بپردازیم. ...
تعداد اعضا: 10
مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه یزد
این گروه جهت تعامل و پرسش و پاسخ والدین با متخصصان و مشاوران حوزه امنیت فضای مجازی تشکیل گردیده است.
تعداد اعضا: 11
مشاوره و هم اندیشی با مرکز آپا دانشگاه جهرم
این گروه جهت تبادل اطلاعات و پرسش و پاسخ در مورد امنیت کودکان در فضای مجازی تشکیل گردیده است.
تعداد اعضا: 8
مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی
گروه مشاوره و هم‌اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی در جهت شناسایی تهدیدات فضای مجازی، ارایه راهکارها و خدمات حفاظتی و امنیتی در حوزه کودک و اینترنت و آموزش و آگاه‌سازی جامعه هدف شامل کودکان و نوجوانان، اولیاء و مربیان تشکیل گردیده است.
تعداد اعضا: 9
مشاوره و هم اندیشی با مرکز آپا دانشگاه صنعتی اصفهان
این گروه جهت تعامل اولیا و مربیان و سایر علاقمندان با متخصصان امنیت فضای مجازی ایجاد شده است.
تعداد اعضا: 13