‫ اخبار

نتایج جستجو براساس برچسب: "جاسوسی"
به فرزندانتان هدایایی ندهید که امکان جاسوسی از آن‌ها را دارد

هنگام اعیاد و مناسبت‌ها، پدرها و مادرها تمایل دارند به‌نوعی سلیقه خود را به آورندگان هدایای احتمالی برای فرزاندانشان، تفهیم کنند. مواردی مانند: «بیش از این مقدار هزینه نکنید» یا «تفنگ نگیرید» یا اگر با آن‌ها خیلی راحت هستیم، «لطفا فقط پول نقد بدهید».

... بیشتر