‫ اخبار

سندروم اردک چیست؟

سندروم اردک چیست ؟

این اصطلاح توسط پژوهشگران دانشگاه استنفورد بعد از بررسی پست های مجازی چند دانشجو که خودکشی کرده بودند ابداع شد.... بیشتر

1 مهر 1397 نظرات : 4