‫ نتایج برای #توهم_دانایی

جستجوی هشتگ

شما قادر به مشاهده 1 مورد از 1 مورد هستید.
مرکز تخصصی آپا دانشگاه بیرجند
#‫همه_چیز_دانی_مجازی یا #‫توهم_دانایی همه چیز دانی مجازی_ توهم دانایی از تهدیدهایی که از عواقب استفاده بیش از اندازه از فضای مجازی رخ خواهد داد، این حالت زمانی برای فرد رخ خواهد داد که در معرض پیام های متعدد و متنوع رسانه ای قرار گرفته و بدون عمق یافتن در مقولات منتشر شده، در سطح باقی مانده و احساس ک...