اطلاعات گروه

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز آپا قم

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز آپا قم

این گروه در جهت تعامل  با متخصصان و مشاوران حوزه امنیت فضای مجازی در سطح استان قم و تبادل اطلاعات و پرسش و پاسخ والدین و مربیان در این حوزه تشکیل گردیده است.

مدیران گروه

اعضای گروه