اطلاعات گروه

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه بیرجند

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه بیرجند

این گروه در جهت تعامل  با متخصصان و مشاوران حوزه امنیت فضای مجازی و تبادل اطلاعات و پرسش و پاسخ والدین و مربیان و علاقمندان به  حوزه (( امنیت کودک در فضای مجازی ))تشکیل گردیده است.

مدیران گروه

اعضای گروه

صفحات: 1 2 3 »