اطلاعات گروه

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

این گروه جهت تعامل متخصصان حوزه امنیت فضای مجازی با کودکان، والدین و سایر علاقمندان به این حوزه تشکیل گردیده است.

مدیران گروه

اعضای گروه