اطلاعات گروه

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه سیستان و بلوچستان

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه سیستان و بلوچستان

  • جامعه هدف این گروه شامل کودکان و کلیه دانش آموزان مقاطع تحصیلی مختلف، اولیاء و مربیان می­باشد.
 • هدف اصلی ما در این گروه
  • نهادینه کردن فرهنگ استفاده صحیح از فضای تولید و تبادل اطلاعات 
  • شناسایی تهدیدات و چالش­های موثر در حوزه کودک و اینترنت
  • ارایه راهکارها و خدمات حفاظتی- قانونی در حوزه کودک و اینترنت
  • آموزش و  آگاه ­سازی سطوح مختلف جامعه هدف می باشد

مدیران گروه

اعضای گروه

صفحات: 1 2 »