اطلاعات گروه

عنوان گروه: مشاوره و هم‌اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه ارومیه

عنوان گروه: مشاوره و هم‌اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه ارومیه

اینترنت سالم برای کودکان یک دغدغه اصلی محسوب می‌شود. در راستای پاسخ به این دغدغه، در این گروه تلاش می‌کنیم به ارائه‌ی پرسش‌ و پاسخ‌ها و راه کارهای آموزشی مناسب در این حوزه بپردازیم.

مدیران گروه

اعضای گروه