اطلاعات گروه

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد

این گروه، مجالی برای طرح دغدغه‌‌ها در راستای استفاده ایمن از فضای مجازی برای رشد و بالندگی شخصی و خانوادگی می‌باشد. از پاسخ‌ها و تجربه‌های دوستان برای بسط و چاره‌اندیشی دغدغه‌ها استقبال می‌کنیم.

مدیران گروه

اعضای گروه