‫ تبلت ها مفید یا مضر؟! | انجمن

کارشناس مرکز تخصصی آپا دانشگاه مازندران مشاوران

بر اساس تحقیقات انجام شده، استفاده از لپ‌تاپ‌ها و تبلت‌ها می‌تواند برای کودکان مفید باشد. به شرطی که از آنها درست و به جا استفاده شود، به این منظور در کتابچه زیر توصیه‌هایی در این خصوص ارائه شده است.

ویرایش شده توسط کارشناس مرکز تخصصی آپا دانشگاه مازندران (17 دی 1397)
پیوست‌ها: