‫ از اینکه فرزندم مدام در حال استفاده از رسانه و تکنولوژی های ارتباطی است ، احساس نگرانی می کنم؟ | انجمن

مرکز تخصصی آپا دانشگاه بیرجند مشاورانمهمترین کمک گوشزد کردن اهمیت تعامل در یادگیری و رشد فکری کودک است. هیچ چیز به اندازه تعامل به ما انسان ها اجازه رشد نمی دهد. کودکان از طریق تعامل با انسان ها یاد می گیرند. زمانی که کودک با یک انسان تعامل دارد فعالیت های مغزی او چندین برابر فعال تر است.

اگر کودک ساعت ها به تنهایی مشغول سر و کله زدن با موبایل شماست، احساس گناهتان کاملا به جاست. اما زمانیکه با همدیگر با گوشی موبایل سر کله می زنید، از او سوال می پرسید و با هم حرف میزنید کودک شما در حال یادگیری است و نباید نگران باشید.

این داستان درمورد همه ی رسانه ها صدق می کند. زمانی که شما برای کودک وقت می گذارید و همراه با او تلویزیون تماشا (فعالانه) می کنید به مرور زبان مشترکی هم با کودک خود پیدا می کنید. زبانی که به مرور گسترده تر می شود و شما مفاهیم بیشتری می یابید که با کودک شما مشترک است. این زبان مشترک تنش ها را در ارتباط با کودک تان در حال و آینده کم می کند. پس سعی کنید تا می توانید با کودک خود در زمان استفاده از رسانه ها و تکنولوژی های ارتباطی تعامل داشته باشید.

ویرایش شده توسط مرکز تخصصی آپا دانشگاه بیرجند (14 آبان 1397)