‫ چگونه از اعتیاد فرزندمان به اینترنت جلوگیری کنیم؟ | انجمن

کارشناس مرکز آپا قم

برای پیشگیری از اعتیاد به اینترنت ،منع کامل دسترسی به اینترنت نیاز نیست و توصیه نیز نمی شود.میتوانید:

  1. تلاش كنید ساعات آنلاین بودن را به مرور زمان كاهش دهید
  2. یك كاغذ روی دیوار اتا‌ق نصب كنید و پیشرفت او را در كاهش تعداد ساعات آنلاین بودن روی آن علامت بگذاریددر این صورت، خود نوجوان نیز متوجه پیشرفت خود شده و برای ترك عادت خود تشویق خواهد شد.
  3.  استفاده از وسایلی مثل ساعت زنگ دار برای نشان دادن مدت زمان اتصال در اتاق فرزندتان می تواند مفید باشد.
  4. جایگزین کردن کار با اینترنت با فعالیت های سالم و تفریحی
  5. یكی از بهترین روش‌ها برای اینكه آنها را از مقابل كامپیوتر بلند كنید، صحبت کردن با افراد به جای فرستادن پیام از طریق اینترنت است.