‫ نقض حریم خصوصی کودک به طور ناخواسته توسط والدین | انجمن

اطلاعات گروه

عنوان گروه: مشاوره و هم اندیشی با مرکز تخصصی آپا دانشگاه علوم پزشکی ایران

این گروه با هدف ایجاد بستری امن و مطمئن برای مشاووره، ارتباط و تبادل پیام با والدین و مربیان دانش آموزان در مدارس ایجاد شده است. با توجه به نگرانی های اولیا نسبت به استفاده از اینترنت توسط کودکان این گروه تلاش می کند تا با اطلاع رسانی چالش ها، تهدیدات و آسیب های اینترنتی را  معرفی نموده و راهکارهای مناسبی را نیز پیش روی آنها قرار دهد

مرکز تخصصی آپای علوم پزشکی ایران مشاوران

آیا می دانید زمانی که به صورت لحظه به لحظه رویدادهای زندگی فرزندان خود را روی صفحات مجازیتان منتشر می کنید حریم خصوصی آنها را در آینده نقض می کنید. درواقع والدین به طور ناخودآگاهی خاطرات، تاریخ های مهم و وقایع زندگی خصوصی کودکانشان را با هدف اشتراک شادی هایشان منتشر می کنند. با این عمل فرصت پنهان نمودن بخشی از زوایای زندگی کودک در آینده سلب می شود. والدین با انتشار محتویی که دربرگیرنده خاطرات گذشته کودکان در آینده می شود به تدریج کتاب اسرار زندگی کودک را برای همگان افشا می کنند، بی اطلاع از آنکه ممکن است روزی این محتوی منتشر شده توسط افراد سودجو علیه فرزندانشان مورد استفاده قرار گیرد