‫ ریسک پذیری در نوجوانان | انجمن

مرکز تخصصی آپا دانشگاه بیرجند مشاوران

#‫روانشناسی_نوجوان

#‫نوجوانان در این سن و سال فکر می کنند اتفاقات بد فقط برای دیگران می افتد و فقط دیگران آسیب می بینند .آنها به اندازه کافی عاقل هستند و به خوبی می توانند از مشکلات بگریزند.البته این افکار چیزی نیست جز یک توهم مخصوص دوران نوجوانی.این #‫توهم می تواند پایه #‫خطرات و #‫انحرافات بسیاری در نوجوانان باشد .مثلا (اگر سوار ماشین یک غریبه هم باشم برای من هیچ اتفاقی نخواهد افتاد)یا (من میدونم چطوری باید رفتار کنم)یا (صحبت کردن با یک غریبه توی فضای مجازی چه خطری برای من داره ،اونکه منو نمیشناسه یا نمی دونه من کجا زندگی می کنم )و سرکشی هایی از این قبیل
به همین دلیل نوجوانان دست به کارهای خطرناک می زنند .تصور آنها این است که هرگز اتفاق بدی برای آنها نخواهد افتاد.غافل از اینکه #‫خشونت های #‫فضای_مجازی در بین نوجوانان رشد فزاینده ای دارد.

ویرایش شده توسط مرکز تخصصی آپا دانشگاه بیرجند (5 شهریور 1397)