‫ چه کسانی اطلاعات ما در اینترنت را جمع‌آوری می‌کنند و با آن اطلاعات چه می‌کنند؟! | انجمن

Admin راهبران
Admin 3 اردیبهشت 1397

جمع‌آوری اطلاعات در اينترنت به سه روش اصلی انجام می‌شود. در روش اول سرويس‌های جاسوسی غربی به صورت كلی تمام كاربران و فعالیت‌های آنان را تحت‌نظر دارند و برای امور اطلاعاتی استفاده می‌كنند، در روش دوم برخی از سايت‌ها، فروشگاه‌ها و سرويس‌دهندگان برای مقاصد تجاری و تبليغاتی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات می‌كنند. در روش سوم مجرمين سايبری هستند كه برای پيدا كردن قربانی به اين كار اقدام می‌كنند.در روش سوم كودكان و نوجوانان آسان‌ترين هدف برای مجرمين هستند چرا كه به دليل عدم مهارت در شناخت و ارتباط، در یک فرآيند ارتباطی اطلاعات مهمی از خود را منتشر می‌کنند.در اين صورت خطرات مختلفی مانند سواستفاده‌های مالی، سرقت اطلاعات بانكی، افشا شدن رازهای خانوادگی، سوءاستفاده‌های جنسی و ... آنها را تهديد خواهد كرد.با اين وجود اصلی‌ترين خطر برای كودكان و به خصوص نوجوانان سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی آنها توسط دوستان اينترنتی است، اطلاعاتی كه آنها از خودشان برای یک به ظاهر دوست می‌فرستند اما بعد از مدتی همان فرد از اين اطلاعات برای اخاذی، هتک حيثيت و تهمت استفاده می‌كند، و مشكلات جدی برای فرزند شما ايجاد می‌شود.سربلند و پيروز باشيد.علی محمد رجبی (کارشناس امنیت فضای مجازی)