‫ دوست من یاد گرفته صفحه اینستاگرام بقیه رو هک کنه... کار خطرناکی نمی‌کنه... برای تفریح و کل کله... اما بابای من می‌گفت این کار جرمه و زندان داره... این حرف درسته؟ هک کردن چرا جرمه؟ | انجمن

Admin راهبران
Admin 3 اردیبهشت 1397

به استناد ماده 1 قانون جرایم رایانه ای (ماده1ـ هر كس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی پیدا کنه، به حبس از نود و یك روز تا یك‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم می شه.) هک کردن حساب کاربری دیگران به استناد این ماده قانونی جرم محسوب می شه.دلیل اینکه هک کردن جرمه اینه که هکر مانند یک دزد به اطلاعات مهم و خصوصی دیگران دسترسی پیدا می‌کنه و این اطلاعات ممکنه برای خیلی از افراد بسیار مهم باشه و به زندگی شخصی و شغلی اون‌ها لطمه بزنه؛ درست مثل اینکه یک نفر بدون اطلاع داخل خونه شما بشه و به همه جا سرک بکشه. این کار جرمه چون یه دزد حتی زمانی که چیزی از خانه برندارد باعث شده تا افراد اون خونه احساس ناامنی کنن.علی محمد رجبی (کارشناس امنیت فضای مجازی)