‫ چه جوری می‌تونیم کاری کنیم که دیگران بدون اجازه ما رو به گروه‌های تلگرامی اضافه نکنند؟؟ | انجمن

Admin راهبران
Admin 3 اردیبهشت 1397

یکی از مشکلات ما در شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای پیام‌رسان موبایل پایه مثل تلگرام، اینه که دیگران بدون اجازه، ما رو به گروه‌ها و کانال‌ها اضافه می‌کنند و ما رو با محتواهای ناخواسته مواجه می‌کنند.برای جلوگیری از این کار در تلگرام مراحل زیر رو دنبال کنید: