‫ آیا امن است اگر دختر من یک حساب کاربری در اینستاگرام با نام واقعی‌اش داشته باشد؟ | انجمن

Admin راهبران
Admin 3 اردیبهشت 1397

امنیت در شبکه‌های اجتماعی امری نسبی است و کاملاً به نوع استفاده و مهارت‌های کاربری و سواد رسانه‌ای کاربر وابسته است.اگر دختر شما از نظر سنی و رشد مهارت‌های لازم آمادگی ورود به شبکه‌های اجتماعی دارد طبیعتاً خطر کمتری ایشان را تهدید خواهد کرد.مهمترین خطراتی که یک دختر نوجوان را در شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام تهدید می‌کند عبارتند از:۱. انتشار تصاویر خصوصی از خود و سوءاستفاده فرصت طلبان.۲. هک شدن حساب اینستاگرام به دلیل ضعف در تنظیمات امنیتی.۳.تحت تاثیر قرار گرفتن توسط افراد سود جو به خصوص از جنس مخالف.۴.مواجهه با تصاویر و محتواهای نامناسب و جنسی که ممکن است تاثیرات روحی و روانی بدی بر روی جوانان بگذارد.۵. افت تحصیلی۶. تغییر در نگرش و باورهای کاربر نوجوان.علی محمد رجبی (کارشناس امنیت فضای مجازی)